A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Kepanjangan dari MKD : Mahkamah Kehormatan Dewan
Pengertian dari MKD :

Contoh penggunaan dari MKD: