A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Kepanjangan dari BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pengertian dari BPUPKI:
Contoh penggunaan dari BPUPKI: